Donacije – poduprite rad zaklade Vašom uplatom

Želite li pomoći u stvaranju konkurentnijih proizvoda i usluga u Hrvatskoj?

Stvaranje novih proizvoda i usluga i pozicioniranje na tržištu u svim industrijama provodi se postupcima inoviranja odnosno stvaranja inovacija. Za mnoge fizičke osobe te mikro i mala poduzeća nedostatak financijskih sredstava, u početku, predstavlja nepremostivu prepreku i rezultira odustajanjem ili zakašnjelim izlaskom na tržište. Iz tog razloga osnovana je Zaklada FIPRO koja pruža financijsku podršku odabranim projektima u natječajnom postupku prema rang listi i bodovima dobivenim u postupku vrednovanja od strane stručnog povjerenstva.

Poduprite rad zaklade Vašom uplatom na račun zaklade FIPRO:

ZAKLADA ZA FINANCIRANJE IZRADBE PROTOTIPOVA FIPRO
TRG BRAĆE MAŽURANIĆA 10
51000 RIJEKA

OIB: 37813576154
IBAN broj: HR062390001-1100373195 kod Hrvatske poštanske banke d.d.

Trajnim donatorima koji podupiru rad zaklade, u skladu sa statutom, Zaklada dodjeljuje prigodnu godišnju zahvalnicu te javno obznanjuje ime donatora (osim ako donator ne traži tajnost).