Potpisani ugovori o financiranju s danom 4.12.2020.

Zaklada je potpisala Ugovore o financiranju za dodjelu sredstava za sljedeće uspješno prijavljene projekte:

RANG PRIJAVITELJ I NAZIV PRIJAVE Odobrena sredstva (u kn)
1. Lay-Z d.o.o. za predmet prijave: Razvoj i komercijalizacija krojnih slika za odijela (kombinezone), mantile i pregače za zaštitu djelatnika pri radu s visokorizičnim tvarima 200.000,00
Ukupno odobrena sredstva 200.000,00

Potpisani ugovori o financiranju s danom 28.1.2020.

Zaklada je potpisala Ugovore o financiranju za dodjelu sredstava za sljedeće uspješno prijavljene projekte:

RANG PRIJAVITELJ I NAZIV PRIJAVE Odobrena sredstva (u kn)
1. Kapela Distilling Company d.o.o. za predmet prijave: Modernizacija destilacijskog kotla i proizvodnog procesa 200.000,00
Ukupno odobrena sredstva 200.000,00

Potpisani ugovori o financiranju s danom 13.9.2019.

Zaklada je potpisala Ugovore o financiranju za dodjelu sredstava za sljedeće uspješno prijavljene projekte:

RANG PRIJAVITELJ I NAZIV PRIJAVE Odobrena sredstva (u kn)
1. ADRICOM d.o.o. za predmet prijave: Pametna torba sa sustavom prijenosa za korisnike elektromotornih invalidskih kolica 134.800,00
Ukupno odobrena sredstva 134.800,00

Potpisani ugovori o financiranju s danom 13.9.2019.

Zaklada je potpisala Ugovore o financiranju za dodjelu sredstava za sljedeće uspješno prijavljene projekte:

RANG PRIJAVITELJ I NAZIV PRIJAVE Odobrena sredstva (u kn)
1. Hidromodeling d.o.o. za predmet prijave: Razvoj programa za računalnu simulaciju interakcije podzemnih i površinskih voda 40.017,17
2. Studio Juretić d.o.o. za predmet prijave: “Take-a-seat“ – superlagani sklopivi drveni stolac 50.000,00
3. Tao Tech d.o.o. za predmet prijave: Nocturiglow – svjetleća boca za uriniranje 49.926,00
Ukupno odobrena sredstva 139.943,17

Potpisani ugovori o financiranju s danom 14.12.2018.

Zaklada je potpisala Ugovore o financiranju za dodjelu sredstava za sljedeće uspješno prijavljene projekte:

RANG PRIJAVITELJ I NAZIV PRIJAVE Odobrena sredstva (u kn)
1. Ventex d.o.o. za predmet prijave: Sustav za dojavu potrebe medicinske pomoći u bolničkim sobama 197.000,00
2. E-GLAS d.o.o. za predmet prijave: Programski paket Clevy Maestro za učenike s disleksijom 150.000,00
Ukupno odobrena sredstva 347.000,00

Potpisani ugovori o financiranju s danom 20.12.2017.

Zaklada je potpisala Ugovore o financiranju za dodjelu sredstava za sljedeće uspješno prijavljene projekte:

RANG PRIJAVITELJ I NAZIV PRIJAVE Odobrena sredstva (u kn)
1. Ventex d.o.o. za predmet prijave: Sustav za skrb starijih osoba i osoba smanjenje pokretljivosti 196.000,00
2. Transagent d.o.o. za predmet prijave: Izrada željezničkog vagona s pretvaračem električne energije za napajanje kontejnera-hladnjača 200.000,00
Ukupno odobrena sredstva 396.000,00

Potpisani ugovori o financiranju s danom 11.09.2017.

Zaklada je potpisala Ugovore o financiranju za dodjelu sredstava za sljedeće uspješno prijavljene projekte:

RANG PRIJAVITELJ I NAZIV PRIJAVE Odobrena sredstva (u kn)
1. E-GLAS d.o.o. za predmet prijave: Upravljanje okolinom za osobe s invaliditetom uz pomoć pogleda i glasa 50.000,00
2. Hortiriviera d.o.o. za predmet prijave: Začinsko bilje Mediterana – saveznik u ekološkom čišćenju 35.000,00
3. Robert Basan za predmet prijave: MATDAT web platforma – baza podataka o materijalima, direktorij laboratorija i repozitorij rezultata istraživanja materijala 49.228,00
4. Veritec Holding d.o.o za predmet prijave: Pomagalo za jednoliko pečenje ribe u pećnici 40.000,00
Ukupno odobrena sredstva 174.228,00

Potpisani ugovori o financiranju s danom 06.12.2016.

Zaklada je potpisala Ugovore o financiranju za dodjelu sredstava za sljedeće uspješno prijavljene projekte:

RANG PRIJAVITELJ I NAZIV PRIJAVE Odobrena sredstva (u kn)
1. Radionica j.d.o.o. za predmet prijave: INTELIS – informacijski sustav za bežični pristup mreži I upravljanje odnosom s korisnicima 98.216,43
Ukupno odobrena sredstva 98.216,43

Potpisani ugovori o financiranju s danom 15.06.2016.

Zaklada je potpisala Ugovore o financiranju za dodjelu sredstava za sljedeće uspješno prijavljene projekte:

RANG PRIJAVITELJ I NAZIV PRIJAVE Odobrena sredstva (u kn)
1. ALIUS GRUPA d.o.o. za predmet prijave: PharmaBox – prijenosni hladnjak 91.974,70
2. EXEVIO d.o.o. za predmet prijave: SwitchFi – bežična sklopka za rasvjetu 59.633,04
3. Biocrystal Technologies d.o.o. za predmet prijave: Konac sa umetnutim kristalima 50.000,00
Ukupno odobrena sredstva 201.607,75

Potpisani ugovori o financiranju s danom 01.12.2015.

Zaklada je potpisala Ugovore o financiranju za dodjelu sredstava za sljedeće uspješno prijavljene projekte:

RANG PRIJAVITELJ I NAZIV PRIJAVE Odobrena sredstva (u kn)
1. LOGIN d.o.o. za predmet prijave: Hatch! Mobilni program za nagrađivanje lojalnosti kupaca – Tržišno pozicioniranje i marketinške  aktivnosti 100.000,00
Ukupno odobrena sredstva 100.000,00

Potpisani ugovori o financiranju s danom 22.05.2015.

Zaklada je potpisala Ugovore o financiranju za dodjelu sredstava za sljedeće uspješno prijavljene projekte:

RANG PRIJAVITELJ I NAZIV PRIJAVE Odobrena sredstva (u kn)
1. STER d.o.o. za predmet prijave: Instalacija WAMSTER sustava u Indiji za istraživački projekt: „Wind generation monitoring pilot project“ 81.125,00
2. ALIUS GRUPA d.o.o. za predmet prijave: PHARMA LOGGER STANDALONE – nadzor uvjeta okoline u transportu temperaturno osjetljivih proizvoda 98.236,01
3. Micro process d.o.o. za predmet prijave: Fiskalne vage (komercijalizacija) 65.087,40
Ukupno odobrena sredstva 244.448,41